Skoči na sadržaj

Smernice za primenu Kodeksa novinara Srbije i Vodič kroz autorska prava u onlajn okruženju

Savet za štampu i Asocijacija online medija predstavili su smernice za primenu Kodeksa novinara Srbije i poštovanje autorskih prava u onlajn okruženju

Smernice koje je izradio Savet za štampu razjašnjavaju brojne nedoumice koje se odnose na primenu standarda dužne novinarske pažnje, odnosa prema izvorima informacija, načina na koji se prenose medijski sadržaji, poštovanja privatnosti, poštovanja autorstva i na druga važna pitanja uređena Kodeksom novinara Srbije.

Foto: AOM

Kodeks novinara važi podjednako za sve medije, a ova uputstva trebalo bi da pomognu urednicima i novinarima da bolje i lakše primene profesionalne etičke standarde i u onlajn okruženju.

Kako je Internet otvorio velike mogućnosti za razmenu sadržaja, ali i njegovu zloupotrebu i neovlašćeno preuzimanje, reči je bilo i o zakonskom okviru koji reguliše oblast autorskih prava, sudskoj praksi i primeni u svakodnevnom radu onlajn medija.

Asocijacija onlajn medija, čija je članica i BIRN Srbija ovom prilikom predstavila je i svoju prvu publikaciju koja sadrži niz praktičnih saveta koji novinarima olakšavaju primenu autorskog prava i pružaju pomoć kako bi se izbegli sudski troškovi.

Obe publikacije su objavljene i u elektronskom formatu i možete ih preuzeti na sledećim linkovima:

Smernice za primenu Kodeksa novinara Srbije (pdf, 482 KB)

Vodič kroz autorsko pravo za onlajn medije (pdf, 513 KB)