„Asocijacija onlajn medija“ (AOM) je osnovana 2015. godine kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti slobode onlajn medija, kroz afirmisanje slobodnog, nezavisnog i profesionalnog rada, razvoj i promociju etičkih standarda i javnog interesa u sferi javnog informisanja, kao i jačanje uloge onlajn medija u demokratizaciji društva.

AOM okuplja 23 internet portala iz svih delova Srbije.

Prve aktivnosti AOM-a usmerene su ka unapređenju etičkih standarda na internetu, sa fokusom na zaštitu autorskih prava, pomoć u razmevanju novog pravnog režima koji važi za onlajn medije, i povezivanju sa relevantnim regionalnim i međunarodnim akterima.

Ciljevi Udruženja su još i stvaranje odgovarajućeg regulatornog okvira za funkcionisanje i razvoj onlajn medija, promocija samoregulacije u onlajn medijima, kao i uloge koju Savet za štampu ima u tom procesu. Ciljevi su nam i unapređenje saradnje onlajn medija i organizacija civilnog društva, jačanje svesti građana i nosilaca vlasti o onlajn medijima i njihovoj ulozi u javnom informisanju.

AOM-a će raditi i na povezivanju sa medijskim organizacijama iz zemlje i inostranstva, zagovarati pravedne uslove projektnog finansiranja i razvojа programa za sufinansiranje projekata onlajn medija za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja. Zalagaće se i za stvaranje povoljnih ekonomskih uslova i okruženja za razvoj onlajn medija kao i unapređenje informacione bezbednosti, tehničkih i ostalih profesionalnih kapaciteta onlajn medija.

Asocijacija onlajn medija ostaje otvorena za prijem novih članica, koje dele vrednosti koje ovo udruženje zastupa.

Za predsednika AOM-a u decembru 2018. godine izabran je Dragan Petković (Južne vesti). Od osnivanja AOM-a potpredsednica je Tanja Maksić (BIRN).

Članovi Upravnog odbora: Pored Dragana Petkovića i Tanje Maksić, UO čine Maja Leđenac (Autonomija), Ljiljana Stojanović (JUG Press) i Ivana Stevanović (Fondacija Slavko Ćuruvija).

Članovi Nadzornog odbora su: Milorad Bjeletić (BOŠ), Saša Trifunović (IST Media) i Danijela Vučić (MiRC).

Prvi predsednik AOM-a sa trogodišnjim mandatom bio je Predrag Blagojević (Južne vesti).

Članice osnivači AOM-a su