„Asocijacija onlajn medija“ (AOM) je osnovana 2015. godine kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti slobode onlajn medija, kroz afirmisanje slobodnog, nezavisnog i profesionalnog rada, razvoj i promociju etičkih standarda i javnog interesa u sferi javnog informisanja, kao i jačanje uloge onlajn medija u demokratizaciji društva.

AOM okuplja 19 internet portala iz svih delova Srbije.

Prve aktivnosti AOM-a usmerene su ka unapređenju etičkih standarda na internetu, sa fokusom na zaštitu autorskih prava, pomoć u razmevanju novog pravnog režima koji važi za onlajn medije, i povezivanju sa relevantnim regionalnim i međunarodnim akterima.

Ciljevi Udruženja su još i stvaranje odgovarajućeg regulatornog okvira za funkcionisanje i razvoj onlajn medija, promocija samoregulacije u onlajn medijima, kao i uloge koju Savet za štampu ima u tom procesu. Ciljevi su nam i unapređenje saradnje onlajn medija i organizacija civilnog društva, jačanje svesti građana i nosilaca vlasti o onlajn medijima i njihovoj ulozi u javnom informisanju.

AOM-a će raditi i na povezivanju sa medijskim organizacijama iz zemlje i inostranstva, zagovarati pravedne uslove projektnog finansiranja i razvojа programa za sufinansiranje projekata onlajn medija za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja. Zalagaće se i za stvaranje povoljnih ekonomskih uslova i okruženja za razvoj onlajn medija kao i unapređenje informacione bezbednosti, tehničkih i ostalih profesionalnih kapaciteta onlajn medija.

Asocijacija onlajn medija ostaje otvorena za prijem novih članica, koje dele vrednosti koje ovo udruženje zastupa.

Za članove Upravnog odbora u prvom mandatu izabrani su Ljiljana Stojanović, Tanja Maksić (potpredsednica), Nedim Sejdinović, Perica Gunjić i Predrag Blagojević (predsednik).

Članovi Nadzornog odbora su Milorad Bjeletić, Saša Trifunović i Dušan Jordović – Istinomer.

Članice osnivači AOM-a su