Skoči na sadržaj

Loša praksa tajnovitosti u radu Ministarstva informisanja

Asocijacija onlajn medija (AOM) je neprijatno iznenađena činjenicom da je Ministarstvo kulture i informisanja odlučilo da jedan veoma važan dokument, „Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja“, izmeni bez ikakvih konsultacija sa predstavnicima relevantnih novinarskih i medijskih udruženja, stručne javnosti i bez ikakve javne rasprave.

Ističemo i da je AOM o izmenama Pravilnika obavešten posredno, od kolega iz novinarskih udruženja.

Zabrinuti smo i zbog pojedinih rešenja iz novog Pravilnika, za koja očekujemo pojašnjenje.

Najpre zbog brisanja obaveze da naručioci konkursa na svom sajtu objavljuju kratak opis podržanih projekata, ali i zbog uvođenja mogućnosti za ocenjivanje realizovanih projekata, bez postojanja preciznih kriterijuma i metodologije.

Unošenjem ovih izmena, bez jasno definisanih pravila, gde čak ne postoji ni obaveza da u izradu analize budu uključeni predstavnici novinarskih i medijskih udruženja, ostavljen je prostor za ozbiljne zloupotrebe.

Tako formirana tela ni na koji način ne garantuju objektivnu i profesionalnu analizu projekata, a pritom njihovi zaključci, u obliku rezultata evaluacije prethodno realizovanih projekata koje će uzimati u obzir i sve naredne komisije i na osnovu njih donositi odluke o dodeli novca, mogu naneti dalekosežnu štetu.Time se ozbiljno ugrožava projektno sufinansiranje javnog interesa u javnom informisanju, koje je već prilično urušeno stavom prethodnog ministra kulture Ivana Tasovca da naručilac konkursa može da novac raspodeli po sopstvenoj proceni, suprotno predlogu konkursne komisije.

Ovo je ozbiljan korak unazad u transparentnosti procesa sufinansiranja javnog interesa u javnom informisanju.

Štaviše, smatramo da direktno podstiče zloupotrebu principa konkursnog sufinansiranja, dajući prednost medijima bliskim vlastima.

Takođe, smatramo da je nedopustivo formiranje radnog tela koje je otpočelo rad na izradi nove Medijske strategije, a da su novinarska i medijska udruženja i stručna javnost o tome upoznati samo kroz javne nastupe čelnika Ministarstva, odnosno da u izradu tog dokumenta nisu uključeni oni kojih se to i najviše tiče.

Apelujemo na Ministarstvo kulture i informisanja da ubuduće pre bilo kakvih izmena pravnih akata najpre o tome obavesti predstavnike relevantnih novinarskih i medijskih udruženja i stručne javnosti, kako bismo kroz javnu raspravu došli do najboljih rešenja.

U vreme kada se sve veći broj građana informiše na internetu, a broj registrovanih internet portala u Srbiji dupliran za manje od dve godine (!), neophodno je u pripremi buduće Medijske strategije posvetiti ovoj oblasti mnogo veću pažnju.

U tome bi značajno pomoglo iskustvo AOM-a, asocijacije koja okuplja 17 najkredibilnijih i najuticajnijih lokalnih i regionalnih medija, ali se pritom nikako ne sme izbeći i adekvatna javna rasprava.